Хандив өргөх

MERIT нь орон нутгийн иргэдийн амьдралыг сайжруулахын тулд тогтвортой эдийн засгийн болон нийгмийн хөгжилд чиглэсэн байгалийн нөөц баялгийн зохистой ашиглалтыг дэмжих зорилготой төсөл юм.

Бидний тухай

MERIT нь Канадын хоёр төрийн бус байгууллага, Канадын Мэргэжлийн Үйлчилгээний Байгууллага (CESO) болон Канадын Дэлхийн Их Сургуулийн Үйлчилгээ (WUSC) хоорондын түншлэлээр, Канад мэргэжлийн зөвлөхүүд болон Монгол дахь MERIТ багынхны тусламжтайгаар хэрэгжиж буй төсөл юм. Ингэснээр богино хугацааны стратегийн дэмжлэг болон урт хугацааны томилолтоор ирэх мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг ашиглан тухайн газрын онцлогт тохирсон шилдэг туршлага, арга хэрэгсэл болон системүүдийг тогтвортой хэрэгжүүлэх болно. MERIT нь Канадын Гадаад харилцааны яамнаас санхүүжилттэй, долоон жилийн хугацаанд (2016-2023) хэрэгжих төсөл юм.

Төвлөрсөн чиглэлүүд

Аймаг, орон нутгийн хөгжил

Хүний нөөцийн чадамжийг хөгжүүлэх тогтолцоо

Мэдлэгийн портал

Үр дүнд суурилсан менежмент

Хөндлөн огтолсон сэдэв

Байгаль хамгаалал

Жендэрийн асуудлыг бодлогод тусгах

Холбоо барих

Jennifer Adams

Project Director

jadams@ceso-saco.com
ALTANGEREL RADNAABAZAR

Deputy Director

r.altangerel@merit.mn
Gale Lee

Program Director

glee@ceso-saco.com
Khulan Zalaa-Uul

Program Coordinator

kzalaauul@ceso-saco.com
Ashna Faroze

Program Officer

afaroze@ceso-saco.com
SUGARMAA BAT-ERDENE

Communications Coordinator

b.sugarmaa@merit.mn

Таны зурваст танд баярлалаа! Бид тантай холбогдохыг тэсэн ядан хүлээж байна.

Уучлаарай, энэ зурвасыг илгээх явцад алдаа гарлаа.

Түнш байгууллагууд

info@ceso-saco.com 1-800-268-9052
Канадын мэргэжлийн үйлчилгээний байгууллага КМҮБ нь Канадад бүртгэлтэй буяны байгууллага (BN 11883 0850 RR 0001) бөгөөд аливаа нэгэн улс төрийн болон шашин шүтлэгийн харьяалалгүй. Зохиогчийн эрх КМҮБ 2019 • Зохиогчийн эрх баталгаажсан.
CESO thanks and gratefully acknowledges the financial support of Global Affairs Canada, Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada, and our private-sector supporters.
MERIT